Phiếu đánh giá xếp loại Giáo viên Mầm Non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bích Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:17' 14-10-2008
Dung lượng: 312.0 KB
Số lượt tải: 997
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
LONG AN GIÁO VIÊN MẦM NON
(Kèm theo công văn số: 585) /SGDĐT-GDMN, ngày 29/04/08 của Sở GD&ĐT

THÔNG TIN CHUNG

Năm học: . . . . . . . .
1. Họ và tên giáo viên:
2. Dạy lớp: ,Trường:
3. Ngày sinh:
4. Năm vào nghề: ,Số năm dạy lớp mầm non:

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
A. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC: (Ghi dựa trên các minh chứng)

Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Yêu cầu
Tiêu chí
Tự đánh giá
Tổ chuyên môn
Hiệu trưởng
Ghi chúĐiểm
Điểm
Điểm


1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
a


b


c


d


Điểm y/c 1

2. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.
a


b


c


d


Điểm y/c 2

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
a


b


c


d


Điểm y/c 3

4. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.
a


b


c


d


Điểm y/c 4

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ.
a


b


c


d


Điểm y/c 5

Điểm lĩnh vực I
Cộng điểm 5 y/c

Lĩnh vực II: Kiến thức
Yêu cầu
Tiêu chí
Tự đánh giá
Tổ chuyên môn
Hiệu trưởng
Ghi chúĐiểm
Điểm
Điểm


1. Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non.
a


b


c


d


Điểm y/c 1

2. Kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non.
a


b


c


d


Điểm y/c 2

3. Kiến thức cơ sở chuyên ngành.
a


b


c


d


Điểm y/c 3

4. Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.
a


b


c


d


Điểm y/c 4

5. Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non.
a


b


c


d


Điểm y/c 5

Điểm lĩnh vực II
Cộng điểm 5 y/cLĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm
Yêu cầu
Tiêu chí
Tự đánh giá
Tổ chuyên môn
Hiệu trưởng
Ghi chúĐiểm
Điểm
Điểm


1. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.
a


b


c


d


Điểm y/c 1 
Gửi ý kiến
print